Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is al sinds 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het bijbehorende Plan van Aanpak is hierbij een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat geregistreerd in de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet.

Dit houdt in dat elk bedrijf of organisatie met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren voor de werknemers of een gevaar is voor de gezondheid van haar werknemers. Dit onderzoek is de zogenaamde RI&E en moet schriftelijk vast gelegd worden.

In het bijbehorende Plan van Aanpak geeft de werkgever aan op welke termijn de benodigde maatregelen genomen worden om de eventuele geïnventariseerde risico’s te verhelpen en beschrijft hierin wat dit gaat opleveren.

Deze wetgeving geld voor alle branches.

RIEzorg heeft voor deze wetgeving en het uitvoeren van de RI&E een online applicatie ontwikkeld waarmee u eenvoudig een cyclus kunt starten, beheren, monitoren en registeren. De applicatie is gevuld met content specifiek voor de zorg. Echter is het beheer ervan dusdanig eenvoudig dat het ook gebruikt wordt in andere branches. Onder andere in de zakelijke dienstverlening en het onderwijs gingen bedrijven u voor.

RIEzorg richt zich met name op bedrijven binnen de 5 sectoren van de zorg: Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen, Geestelijke gezondheidszorg, Thuiszorg en de Ouderenzorg.