Een complete, praktijkgerichte RI&E voor de geestelijke gezondheidszorg.

In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gaat u na of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om risico’s en/of schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen. De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw onderneming kunnen voordoen. Elk bedrijf is verplicht een RI&E te hebben. Belangrijker dan de verplichting, is dat een goede RI&E ook bijdraagt aan efficiënter en veiliger werken.

In een dergelijke RI&E ging vroeger veel tijd zitten en leverde vaak een grote papieren rompslomp op. Tegenwoordig kan dit online opgepakt worden middels een web applicatie. Hier komt RIEzorg om de hoek kijken. Met een branche specifieke oplossing binnen de gezondheidszorg, en hiermee ook voor de geestelijke gezondheidszorg is RIEzorg de partner voor het uitvoeren van een RI&E binnen een online omgeving. Met RIEZorg kunt u digitaal snel en nauwkeurig een complete RI&E cyclus uitvoeren binnen uw organisatie.

Nieuwsgierig geworden naar mogelijkheden? Neem dan een kijkje in onze online Tour.

Liever direct contact met één van onze medewerkers? Mail dan naar info@riezorg.nl of bel ons op 0314 368 160.