Als werkgever wilt u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Hiervoor organiseert u wellicht het werk zodanig dat dit geen negatieve invloed heeft op de veiligheid en/of de gezondheid van uw werknemers. De basis hiervoor ligt in het in kaart brengen van de risico’s. Naar aanleiding van deze risico’s heeft u de knelpunten in kaart gebracht voor uw organisatie en kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit proces doorloopt u aan de hand van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Voor dit proces hebben wij een online applicatie ontwikkeld waarmee u eenvoudig een aantal stappen doorloopt. Van het opzetten van de RI&E tot en met het Plan van Aanpak kunt u in eigen beheer de cyclus uitvoeren. Gespecialiseerd en geoptimaliseerd voor de gehandicaptenzorg bespaart u hiermee veel tijd en papieren rompslomp.

Graag komen wij een demonstratie geven van de mogelijkheden voor u organisatie. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem dan contact met ons op.