Binnen de Ouderenzorg wordt RI&E applicatie al door vele organisaties gebruikt. Als werkgever wilt u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Hiervoor organiseert u wellicht het werk zodanig dat dit geen negatieve invloed heeft op de veiligheid en/of de gezondheid van uw werknemers. De basis hiervoor ligt in het in kaart brengen van de risico’s. Hieruit voort komen de knelpunten. Wanneer deze in kaart gebracht zijn voor uw organisatie kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

Voor dit complete proces hebben wij een online RI&E applicatie ontwikkeld waarmee een organisatie eenvoudig een aantal stappen doorloopt. Van het opzetten van de risico inventarisatie & evaluatie tot en met het Plan van Aanpak kunt u in eigen beheer de cyclus uitvoeren. Special ingericht voor de zorg en ook geoptimaliseerd voor de ouderenzorg is RIEzorg de online oplossing.

Graag komen wij een demonstratie geven van de mogelijkheden voor u organisatie. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem dan contact met ons op.