De applicatie is volledig in eigen beheer ontwikkeld. Hierdoor zijn de mogelijkheden wat betreft maatwerk onbeperkt. De applicatie is zo ontwikkeld dat er eenvoudig maatwerk functionaliteiten in geïntegreerd kunnen worden.

Om te voorkomen dat er in de toekomst veel verschillende versies van het product onderhouden en ondersteund dienen te worden, zal er gestreefd worden naar standaardisatie van het product. Alle maatwerk uitbreidingen die ontwikkeld worden voor klanten, zullen wanneer wenselijk in een later stadium beschikbaar gesteld worden aan alle klanten.