• Dashboard
 • Vragenbibliotheek beheren
 • Nieuwe inventarisaties starten
 • Inventarisaties beheren
 • Inventarisaties analyseren
 • Overzicht knelpunten inventarisaties
 • Risico’s en knelpunten raadplegen
 • Plan van aanpak behandelen
 • Signalering voor adequate opvolging
 • Extra plannen van aanpak starten
 • Management rapportages
 • Gebruikers en rechten
 • Algemene instellingen

 • Op het dashboard vindt u als beheerder (zoals de arbo-coordinator) in een oog-op-slag een samenvatting van alle actuele gegevens van alle inventarisaties. Op deze wijze heeft een goed overzicht van het gebruik van de applicatie.

  Zo vindt u hier;

  • 5 toegevoegde/gewijzigde items in de vragenbibliotheek
  • inventarisaties die binnenkort eindigen
  • aantal ingediende inventarisaties afgelopen week
  • laatste 10 acties op een plan van aanpak

  Er is tevens een helpfunctie aanwezig waarmee u een handleiding van de applicatie kunt raadplegen.

 • De applicatie bevat een kant-en-klare bibliotheek met vragen, welke afkomstig is van de sectorfonds Zorg en Wel zijn, die u kunt gebruiken bij uw inventarisaties. Wanneer deze niet afdoende zijn, kunt u zelf aanvullende vragen, vragensets en thema’s toevoegen. Ook kunnen de bestaande vragen aangepast en verwijderd worden. Op deze wijze kunt u heel flexibel inspelen op behoeftes van uw organisatie.

  Bij ieder vraag kunnen een of meerdere open en gesloten antwoorden gebruikt worden, waarmee u zoveel mogelijk feedback kunt ontvangen. Middels volgvragen kunt u uw medewerker een efficiënte set vragen voorleggen, waarbij vragen die niet van toepassing zijn overgeslagen worden en vragen die aanvullende vragen veroorzaken ook direct getoond worden. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat u aanvullende vragen wilt stellen, wanneer blijkt dat de medewerkers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. 

 • Binnen een minuut kunt een nieuwe RI&E of deel-RI&E aangemaakt hebben. Stapsgewijs kunt u heel eenvoudig een nieuwe inventarisatie aanmaken door een aantal vragen uit de vragenbibliotheek te selecteren, een periode aan te geven waarin de medewerkers de inventarisatie in kunnen vullen, en het aantal medewerkers aan te geven. De accounts met bijbehorende brief worden volledig automatisch voor u aangemaakt. A.d.h.v. deze brief kunnen uw medewerkers 24x7 via internet de vragen beantwoorden en is in de applicatie real-time te zien welk deel van de medewerkers alle vragen hebben beantwoord.

 • In een-oog-op-slag zien kunt u zien welke inventarisaties er in uw organisaties uitstaan, hoelang ze nog lopen, en wat hiervan de status is. De accounts gegevens waarmee de medewerkers in dienen te loggen zijn ook direct te downloaden in een PDF en Excel document. Op deze wijze heeft u een goed overall overzicht.

 • Wanneer u voldoende input van de medewerkers heeft ontvangen, kunt u een inventarisatie beëindigen zodat u het resultaat ervan kunt analyseren. Zo kunt u bijvoorbeeld resultaten vergelijken tussen verschillende afdelingen, functies en locaties. Resultaten worden een mooie grafische wijze weergegeven waarbij direct de risicoclassificatie te zien is.

  Uiteindelijk kunt u n.a.v. een analyse de risico’s en dus knelpunten van een inventarisatie genereren, opslaan en toekennen aan een eindverantwoordelijke persoon in uw organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een manager van een locatie zijn.

 • Van al uw inventarisaties kunt u in een-oog-op-slag zien hoeveel knelpunten met welke statussen er zijn en wanneer er voor het laatst aan het plan van aanpak is gewerkt. Op deze wijze heeft u compleet overzicht van de risico’s vanuit uw RI&E’s en de opvolging erop.

 • Wanneer de risico’s en dus de knelpunten van een organisatieonderdeel bekend zijn, kunnen een of meerdere medewerkers hiermee aan de slag gaan. In een overzicht worden per thema alle risico’s getoond en wat de status en prioriteit hiervan is. De medewerkers kunnen filteren op o.a. prioriteit en inzoomen op knelpunten en deze gaan behandelen.

 • Bij het behandelen wordt duidelijk omschreven wat het risico is en wat een eventuele maatregel zou kunnen zijn. De verantwoordelijke van het plan van aanpak dient aan te geven hoe het risico verholpen kan worden en geeft een aantal zaken aan zoals benodigd budget, de einddatum waarop het verholpen zal zijn en de te nemen maatregelen. Uiteraard dient de status van het risico aangegeven te worden zodat te zien is hoever diegene ermee is.

 • Het is voor uw organisatie van groot belang dat risico’s op de werkvloer worden verminderd. Daarom is er een automatische signaleringsfunctie aanwezig, die ervoor zorgt dat de eindverantwoordelijke van een plan van aanpak, een e-mailbericht krijgt met knelpunten die nog niet zijn verholpen en maar wel bijna verlopen zijn.

  Op deze wijze hoeft u als arbo-coordinator niet telkens uw medewerkers te informeren over acties die ondernomen dienen te worden, wat u veel tijd oplevert. En uw medewerkers worden tijdig eraan herinnerd dat er actie ondernomen dient te worden, zodat het op hun vizier blijft staan.

 • U kunt handmatig extra plannen van aanpak invoeren, zonder dat hiervoor een RI&E uitgevoerd hoeft te worden. Dit is met name van belang bij rondgangen en groepsinterviews waaruit risico’s naar voren komen en waarbij er middels een plan van aanpak actie op deze risico’s ondernomen dienen te worden.

 • Er zijn verschillende mogelijkheden voor het genereren van management rapportages. Veel data in de applicatie kan geëxporteerd worden naar Excel, waarmee u in staat wordt gesteld om rapportages te maken die u graag wilt.

 • Aangezien er bij het uitvoeren van een digitale RI&E veel verschillende personen van uw organisatie betrokken worden, wilt u per type gebruiker specifieke rechten in kunnen stellen zodat de medewerker niet onnodig wordt belast met allerlei schermen en buttons die niet voor hen van toepassing zijn.

  Middels de rechten module kunt u per gebruiker instellen of diegene;

  • de vragenbibliotheek mag beheren
  • toegang heeft tot welke inventarisaties
  • analyses uit mag voeren
  • toegang heeft tot welke plannen van aanpak
  • en algemene instelling mag beheren
 • Voor u als arbo-coordinator of applicatiebeheerders, is er deel waarin u allerlei algemene instellingen van de aplicatie kunt beheren. Zo kunt u hier;

  • de brieven voor de verschillende onderdelen beheren
  • welkomstteksten beheren
  • helpteksten beheren